گزارش کارها را از لینک های مستقیم زیر دریافت کنید:

گزارش کار آزمایش پراش الکترون:

http://faupload.com/uploads/Perashelectron.pdf

گزارش کار آزمایش سری بالمر اتم هیدروژن:

http://faupload.com/uploads/balmer.pdf

گزارش کار آزمایش قطره روغن میلیکان:

http://faupload.com/uploads/milikan.pdf

+ نوشته شده توسط محمدعلی معصوم پرست - محمدرضا کاظمیان در یکشنبه سی و یکم اردیبهشت ۱۳۹۱ و ساعت 23:13 |